El teu negoci necessita una empenta?

Pensa en l’espai!

La teva oficina

No estàs a gust en el teu espai de treball i no saps per què? ¿Notes tot un caos al teu voltant i no saps per on començar? T’imagines voler arribar a la teva oficina i tenir moltes ganes de treballar? Els espais comuniquen i influeixen en l’estat d’ànim. Un espai ben dissenyat pot aconseguir que treballar sigui un plaer. La disposició del mobiliari, la llum i els colors contribueixen a la teva eficàcia i rendiment.

El teu despatx ben planificat i dissenyat per a que tingui en compte tant les teves necessitats funcionals com les emocionals et permetrà el desenvolupament de les teves qualitats com a professional augmentant la creativitat i l’eficàcia. L’energia diària no es gastarà en adaptar-se a l’ambient caòtic, la llum inadequada o els colors erronis i aconseguiràs enfocar-te exclusivament en brillar en el teu treball.

El teu negoci

El teu negoci no acaba d’arrencar? T’has preguntat si l’espai que representa la teva marca transmet els seus valors? Els espais comercials haurien de tenir ànima i estar pensats per comunicar. Amb unplantejament emocional de compra el teu establiment pot aconseguir que els clients vulguin no només comprar sinó també tornar.

Un bon disseny té la possibilitat de multiplicar la visibilitat i seducció d’una marca. L’espai físic de la teva empresa hauria de reforçar la marca, proporcionar ànima i parlar el mateix llenguatge del teu producte. Si l’espai està alineat amb els valors que es volen comunicar es multiplicaran les possibilitats de venda. Una bona planificació del teu local comercial o restaurant i un disseny d’interiorisme que tingui en compte les necessitats comunicatives i d’experiència de compra aconseguirà grans millores en el rendiment, en la venda i sobretot en la compra.

Com li donaria un impuls a la teva empresa?

Podem emfatitzar el valor del teu negoci i donar-li ànima perquè parli. Quan dissenyo un espai comercial o de treball el primer que faig és posar tots els sentits a treballar. Necessito conèixer a fons els valors i necessitats de l’empresa i estudio en profunditat el que ens ofereix l’espai tant funcional com emocionalment. Després d’aquesta investigació comença la creativitat i l’aportació de solucions per a la compatibilitat espai-empresa. Dissenyo maneres d’activar els valors, la seva història, el que es vol transmetre i alhora maneres d’emfatitzar les virtuts de l’espai on hi intervindrem, de la mateixa manera estudio el que s’ha d’evitar o millorar de les seves desavantatges. Crearem una experiència d’espai òptima per al desenvolupament del teu comerç, restaurant o oficina.

Vols passar de pantalla amb el teu negoci?
Comença per l'espai!